SCHOOLGELD

De hoogte van het schoolgeld voor het schooljaar

2022-2023 bedraagt:

  • Bij inschrijving voor 1 juli 2022 betaal je het vroege vogeltarief van $1575 per kind. Na 1 juli 2022 betaal je het reguliere tarief van $1650.

  • Of het vroege vogeltarief van $2450 per kind indien het schoolgeld door de werkgever vergoed wordt bij inschrijving voor 1 juli 2022. Na 1 juli 2022 geldt het reguliere tarief van $2525.

De hoogte van de Peutergroep bijdrage 

2022-2023 bedraagt:

  • Bij inschrijving voor 1 juli 2022 betaal je het vroege vogeltarief van $650 per kind. Na 1 juli 2022 betaal je het reguliere tarief van $680.

Bill