SCHOOLGELD

De hoogte van het schoolgeld voor het schooljaar

2021-2022 bedraagt:

  • $1575 per kind.

  • Of $2450 per kind indien het schoolgeld door de werkgever vergoed wordt. 

De hoogte van de Peutergroep bijdrage 

2020-2021 bedraagt:

  • $650 per kind.

 

De inschrijfkosten bedragen $75 per kind. Deze kosten zijn niet retourneerbaar. Bij inschrijving voor 1 juli 2021 vervallen de inschrijfkosten van $75.

Bill