ONDERWIJSTEAM

Erna Lemmen is de schoolleider van De Brug. Daarnaast is zij de leerkracht voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8). Erna is afgestudeerd aan de Fontys Pabo Tilburg. Zij heeft een ruime ervaring met lesgeven op scholen in Nederland en in het buitenland. Samen met haar man en 3 dochters wonen zij nu twee jaar in Portland. Voordat ze naar Portland kwamen hebben ze drie jaar in Zuid-Korea gewoond.

 

Erna is bereikbaar via e-mail: erna.debrug@gmail.com en via haar mobiele nummer: 971-330-4793.

Anne-Merle Broeders is een van de leerkrachten van De Brug. Anne-Merle maakte deel uit van het oprichtingsteam van De Brug. Zij heeft Pedagogiek gestudeerd aan de Hogeschool Inholland in Diemen. Ze heeft ervaring als groepsleidster op een kinderdagverblijf. Sinds 2015 woont zij samen met haar man en 3 zoons voor de tweede keer in Portland.

Anne-Merle is bereikbaar via e-mail: annemerle.debrug@gmail.com

Lisette de Groot is de leerkracht voor de peutergroep en kleutergroep. Lisette komt uit Den Haag. Ze woont sinds 1991 in Amerika, waarvan 24 jaar in Oregon. Ze werkt bij Pacific University in Forest Grove, waar ze in 2007 een Masters of Arts in Teaching heeft gehaald en in 2018 een Bachelor’s in Spaans. Lisette heeft een Oregon Teaching License met een “English as a Second Language” bevoegdheid. Zij heeft ervaring met lesgeven aan volwassen Spaanstalige migranten die Engels willen leren. Lisette heeft eerder Nederlandse les gegeven aan kinderen in Portland. 

Lisette is bereikbaar via email: lisette.debrug@gmail.com

Larry Monster ondersteunt in de middenbouw en bovenbouw. Hij woont in Portland sinds 2019 maar heeft ook in Australië en Engeland gewoond. Larry heeft Industrial Design en Design Management gestudeerd en heeft ervaring in het verzorgen van workshops in innovatie voor bedrijven, en met het lesgeven in collegezalen en klaslokalen.

     

Email: info.debrugportland@gmail.com

Telefoonnummer: +1 971 330 4793 

Locatie: Portland Jewish Academy, 6651 SW Capitol Highway, Portland, OR 97219

     

NTC De Brug Portland does not unlawfully discriminate internally (in its administrative and program operations) or externally (in its recipients of services) on the basis of race, political orientation, religion, gender, sexual orientation, age, national origin, ethnicity, ancestry, marital status, veteran status, or mental or physical disability or any other status prohibited by applicable law in either the United States or the Netherlands.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram