ONDERWIJSTEAM

Erna Lemmen is de schoolleider van De Brug. Daarnaast is zij de leerkracht voor de middenbouw. Erna is afgestudeerd aan de Fontys Pabo Tilburg. Zij heeft een ruime ervaring met lesgeven op scholen in Nederland en in het buitenland. Samen met haar man en 3 dochters wonen zij nu drie jaar in Portland. Voordat ze naar Portland kwamen hebben ze drie jaar in Zuid-Korea gewoond.

 

Erna is bereikbaar via e-mail: erna.debrug@gmail.com en via haar mobiele nummer: 971-330-4793.

Jan Vanderstraeten is een enthousiaste leerkracht voor de kleutergroep. Jan komt uit Gent, België en is in het bezit van een Master in de Biomedische Wetenschappen voor Lichamelijke Opvoeding en behaalde zijn aggregaat voor Educatie in de Lichamelijke Opvoeding. 

Als hoofdberoep geeft Jan les Lichamelijke Opvoeding aan meertalige kinderen (onder andere aan de kleuters) in The International School in Portland. Hij woont nu al 8 jaar in Portland, OR met zijn vrouw, waarvan drie met zijn dochter. Na jaren les te geven in het Engels, vond Jan dat het nu echt wel tijd was om les te geven in zijn eigen moedertaal, het Nederlands!

Jan is bereikbaar via e-mail: janv.debrug@gmail.com

Iris Overgoor is leerkracht voor groep 4 en de bovenbouw. Iris komt uit Nijmegen en is daar afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Ze heeft veel ervaring met het lesgeven als docent lichamelijke opvoeding in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Zij woont sinds december 2020 in Portland en heeft ook een jaar in Australië gewoond.

 

Iris is bereikbaar via e-mail: iris.debrug@gmail.com

Larry Monster ondersteunt virtueel de middenbouw en bovenbouw. Hij heeft in Australië, Engeland en in Portland, OR gewoond en woont nu in Minneapolis, MN. Larry heeft Industrial Design en Design Management gestudeerd en heeft ervaring in het verzorgen van workshops in innovatie voor bedrijven, en met het lesgeven in collegezalen en klaslokalen.

     

Email: info.debrugportland@gmail.com

Telefoonnummer: +1 971 330 4793 

Locatie: Portland Jewish Academy, 6651 SW Capitol Highway, Portland, OR 97219

     

NTC De Brug Portland does not unlawfully discriminate internally (in its administrative and program operations) or externally (in its recipients of services) on the basis of race, political orientation, religion, gender, sexual orientation, age, national origin, ethnicity, ancestry, marital status, veteran status, or mental or physical disability or any other status prohibited by applicable law in either the United States or the Netherlands.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram