ONDERWIJS

De kinderen bezoeken de Nederlandse les naast de lessen op een reguliere of internationale dagschool. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en sluit aan bij de leerdoelen van het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden.

NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Wij proberen rekening te houden met deze diversiteit en de leerlingen zo gedifferentieerd mogelijk les te geven binnen hun groepen. 

Peutergroep

Kinderen in de peutergroep hebben de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kind, ouder en leerkracht zijn spelenderwijs met de Nederlandse taal bezig. De aandacht ligt vooral op liedjes zingen, rijmpjes leren en er worden verhaaltjes voorgelezen. Er wordt gewerkt rondom verschillende thema's. De voertaal in de peutergroep is Nederlands en een ouder dient aanwezig te zijn in het gebouw indien het kind nog niet zindelijk is.

Groep 1 en 2 

In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het taalgebruik (luisteren en spreken) en uitbreiding van de woordenschat. Spelenderwijs worden letters en woorden aangeboden. We werken met thema's aan de hand van de methode Ik & Ko.

Groep 3

In groep 3 gaan de leerlingen van start met lezen en schrijven. Wij gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen.

Groep 4 t/m 8

In deze groepen gebruiken we de methodes Taal actief voor taal en woordenschat, Staal voor spelling en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. 

boek lezen.JPG
De Brug is er voor jou!
  • Je ontmoet andere kinderen om samen Nederlands te leren en te oefenen.

  • Je doet allerlei activiteiten in het Nederlands, je zit niet stil!

  • Je kent de juffen en meesters en zij kennen jou.

  • Tijdens de cultuurdagen leer je over de geschiedenis en cultuur van Nederland en België.

  • Elke week mag je boeken uitkiezen uit de bibliotheek.