STICHTING NOB

De Brug is aangesloten bij de NOB

(Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

 

Aansluiting bij de NOB betekent:

 • De school is formeel erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs.

 • Voldoen aan kwaliteitseisen met betrekking tot het onderwijs (bijvoorbeeld het opstellen en verantwoorden van het schoolbeleidsplan en de manier waarop de vorderingen van leerlingen gevolgd worden).

 • Regelmatig bezoek van de Nederlandse onderwijsinspectie.

 • Toegang tot een netwerk van 250 scholen wereldwijd, waarvan 15 scholen in Noord-Amerika.

 • Toegang tot een schat aan informatie over het NTC onderwijs.

 • Het ter beschikking hebben van de NTC leerlijn, en richtlijnen over de aan te bieden lesstof.

 • Toegang tot scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor schoolleiders, leerkrachten en bestuursleden (bv webinars, artikelen, een jaarlijkse 3-daagse bijscholing).

 • Het ontvangen van subsidie vanuit de Nederlandse overheid.

 

De Brug is actief in het netwerk van de NTC scholen in de US.
Dit betekent:

 1. Veel onderling contact tussen de scholen.

 2. Maandelijkse Skype calls.

 3. Delen van kennis en materialen.

 4. Jaarlijkse regiobijeenkomst met workshops gegeven door de NOB.

 

Voor ouders en kinderen betekent aansluiting bij de NOB de zekerheid dat het onderwijs dat De Brug aanbiedt vergelijkbaar is met het onderwijs op andere NTC scholen in de wereld. Bij De Brug passen we werkvormen toe waarbij voornamelijk de mondelinge taalvaardigheden van het kind veel aan bod komen. De lessen die het kind volgt staan niet op zichzelf maar passen bij het curriculum dat gevolgd wordt door alle scholen die aangesloten zijn bij de NOB.

www.stichtingnob.nl

NETWERK VOOR NEDERLANDS ONDERWIJS 

WERELDWIJD