MISSIE & VISIE

NTC school De Brug Portland heeft als missie het geven van kwalitatief goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen met een Nederlandse en Vlaamse achtergrond, waarbij relatie en verbinding een belangrijke rol spelen.

 

Waarvoor staan wij?

 • Veiligheid (je mag fouten maken).

 • Creativiteit (je leert niet alleen uit een boek, verschillende activiteiten).

 • Gezamenlijkheid (we werken samen: leerkracht – leerling, leerling– leerling, leerkracht – ouder, leerling – ouder).

 • Transparant (duidelijke communicatie, duidelijke verwachtingen).

 • Plezier!

 

Waarin blinken wij uit?

 • Structuur.

 • Lef om te kiezen.

 • Professionaliteit.

 

Beloften

 • Je wordt gezien en er is zicht op jouw ontwikkeling.

 • Betekenisvol leren: Je leert niet alleen uit werkboeken maar ook in de praktijk met en van elkaar.

 • Je wordt gestimuleerd om toe te werken naar de kerndoelen van het Nederlandse taalonderwijs, passend bij je leeftijd en niveau.

 • Tijdens de 4 themamiddagen komen de Nederlandse en Vlaamse cultuur ruim aan bod.

     

Email: info.debrugportland@gmail.com

Telefoonnummer: +1 971 330 4793 

Locatie: Portland Jewish Academy, 6651 SW Capitol Highway, Portland, OR 97219

     

NTC De Brug Portland does not unlawfully discriminate internally (in its administrative and program operations) or externally (in its recipients of services) on the basis of race, political orientation, religion, gender, sexual orientation, age, national origin, ethnicity, ancestry, marital status, veteran status, or mental or physical disability or any other status prohibited by applicable law in either the United States or the Netherlands.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram