MISSIE & VISIE

NTC school De Brug Portland heeft als missie het geven van kwalitatief goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen met een Nederlandse en Vlaamse achtergrond, waarbij relatie en verbinding een belangrijke rol spelen.

 

Waarvoor staan wij?

 • Veiligheid (je mag fouten maken).

 • Creativiteit (je leert niet alleen uit een boek, verschillende activiteiten).

 • Gezamenlijkheid (we werken samen: leerkracht – leerling, leerling– leerling, leerkracht – ouder, leerling – ouder).

 • Transparant (duidelijke communicatie, duidelijke verwachtingen).

 • Plezier!

 

Waarin blinken wij uit?

 • Structuur.

 • Lef om te kiezen.

 • Professionaliteit.

 

Beloften

 • Je wordt gezien en er is zicht op jouw ontwikkeling.

 • Betekenisvol leren: Je leert niet alleen uit werkboeken maar ook in de praktijk met en van elkaar.

 • Je wordt gestimuleerd om toe te werken naar de kerndoelen van het Nederlandse taalonderwijs, passend bij je leeftijd en niveau.

 • Tijdens de 4 themamiddagen komen de Nederlandse en Vlaamse cultuur ruim aan bod.

School Children