CULTUURDAGEN

Als aanvulling op en ondersteuning van de lessen organiseert De Brug 4 cultuurdagen waar aandacht besteed wordt aan het Nederlandse en Vlaamse culturele erfgoed. Deze evenementen duren rond de 4 uur en vinden in het weekend plaats. De cultuurdagen zijn onderdeel van het lesprogramma en deelname is verplicht voor de leerlingen van De Brug.

Thema's van de cultuurdagen kunnen zijn:

  • Kinderboekenweek

  • Kunst 

  • Sport

  • Carnaval

  • Muziek

  • Sinterklaas

  • Koningsdag

Vindt u het leuk om te helpen bij het organiseren van deze dagen stuur dan een mailtje.

schminken Koningsdag.jpg